ลุมพินีคาร์เร้นท์

ลุมพินีคาร์เร้นท์
ศูนย์รวมรถเช่าที่ยิ่งใหญ่ครบวงจร

02-255-3482-3
02-255-1966-8

มีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้เลือกเช่ารายวัน รายเดือน รายปี ราคาและสภาพพิสูจน์ได้คันต่อคัน

เจาะลึกเอกสารที่ใช้ในการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ

สำหรับใครที่กำลังมองหารถเช่าเพื่อใช้ในการเป็นพาหนะเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะในนามส่วนตัว หรือในนามบริษัท อาจสงสัยกันว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการเช่ารถ โดยแม้มีเอกสารไม่กี่ตัว แต่ก็มีรายละเอียดอย่างอื่นมากพอสมควร เพราะบริษัทรถเช่าทั้งหลายก็จำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้เช่า เพื่อป้องกันเรื่องความเสี่ยงของรถยนต์ที่ให้เช่า

ดังนั้นผู้เช่าจำเป็นต้องทราบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเช่ารถยนต์ให้พร้อม แม้ว่าจะยุ่งยากสักหน่อย รวมถึงแต่ละบริษัทก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปหากอยากเช่ารถสักคัน ไม่ว่าจะมีจำนวนวันเท่าใดก็ตาม การเช่ารถยนต์อาจจะต้องใช้เอกสารที่จำเป็นบางอย่าง ที่เราจำเป็นต้องเตรียมไปด้วยนะคะ ดังนี้

เอกสารเช่ารถยนต์บุคคลธรรมดา ที่ต้องการเช่ารถในระยะเวลาไม่นานเพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่

การเช่ารถยนต์สำหรับบุคคลธรรมดาผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือมีบัตรเครดิต และ ไม่มีบัตรเครดิต (ต้องใช้เงินในบัตรเครดิตวางมัดจำ)

เอกสารเช่ารถยนต์ในส่วนของผู้มีบัตรเครดิตได้แก่

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. บัตรเครดิต

เอกสารเช่ารถยนต์ในส่วนของผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิตได้แก่

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. สลิปเงินเดือน (ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน) หรือหนังสือรับรองรายได้ ซึ่งหากผู้เช่ารถไม่มีบัตรเครดิต บางบริษัทรถเช่าเอกชนอาจจะไม่ให้บริการ

ถัดมาเป็นเอกสารเช่ารถยนต์ในส่วนของผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
 4. ใบรับรถที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้

ต่อไปเป็นเอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับเจ้าของกิจการ , บริษัท , นิติบุคคล

ที่ต้องการหารถเช่าให้ผู้บริหารหรือพนักงาน โดยการเช่ารถยนต์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่านานๆ อาจจะเป็นเดือน จึงต้องมีเอกสารเยอะกว่าการเช่าประเภทอื่นๆ ทั่วไป

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 4. ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 5. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน

ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เองต้องมีการเพิ่มเอกสารดังนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 3. ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารเช่ารถยนต์ในส่วนของนักศึกษา

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. บัตรนักศึกษา
 4. ประวัตินักศึกษา

แม้ว่าหลายแห่งจะอนุญาตให้นักศึกษาเช่ารถได้ แต่บางบริษัทที่ให้บริการรถเช่าเอกชนได้มีการกำหนดอายุของผู้เช่ารถยนต์ขั้นตํ่า มีทั้ง 20 ปี 21 ปี ไปจนถึง 23 ปี ผู้เช่ารถที่เป็นนักศึกษาจึงต้องทำการตรวจสอบกับบริษัทให้ดีก่อนเช่ารถ

เอกสารเช่ารถยนต์ในส่วนของนักเดินทางต่างชาติ

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ

สำหรับผู้เช่ารถยนต์ชาวต่างชาติ ผู้ที่ขับขี่รถเช่าต้องมีความสามารถในการขับรถดีเยี่ยม เพราะเมืองไทยมีกฏจราจรขับรถเลยซ้าย พวกมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ ซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้นหากชาวต่างชาติที่มาเช่ารถไม่ชำนาญในการขับรถเลนซ้าย รวมถึงไม่ชำนาญเส้นทาง ก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เอกสารเช่ารถยนต์ในส่วนของบุคคลหรือบริษัท

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 3. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
 4. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้(กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
 7. สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

นอกจากนี้ เอกสารเช่ารถทุกอย่างของเราจะต้องไม่หมดอายุ และหากมีผู้ขับขี่รถยนต์เสริมคนอื่นก็จะต้องมาทำสัญญาเช่ารถด้วยเช่นกัน ที่สำคัญไม่แพ้กันคือหากได้รถเช่าไปใช้แล้ว ผู้เช่าควรเก็บเอกสารต่างๆไว้ให้ดี ห้ามทำหายเด็ดขาด เพราะตอนคืนรถหากไม่มีเอกสารจะยุ่งยากเสียเวลามาก ดังนั้น ถ้าเราเช่ารถเป็นระยะเวลานานๆเกิน 1 สัปดาห์ควรถ่ายสำเนาเอกสารเช่ารถยนต์เก็บไว้สำรองอีกสักฉบับ ส่วนสถานที่ในการเก็บเอกสารเช่ารถในเวลาสั้นๆ ให้เก็บไว้ที่ช่องหน้ารถจะสะดวกและไม่เสี่ยงที่จะลืมไว้ที่อื่นอีกด้วย